Lista od 11 do 20 z wszystkich 429 z wszystkich wpisów

Zmiany w zasiłkach od 2022 roku - informacja prasowa ZUS

Spóźniłeś się z opłaceniem składek? Od nowego roku to nie będzie już przeszkoda w uzyskaniu zasiłku chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zmian w zasiłkach od stycznia będzie więcej. Dotyczą m.in. wysokości świadczeń i okresu ich pobierania. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy zasiłkowej z 24 czerwca 2021 r. Nowe przepisy wejdą w życie 1...

Czytaj więcej

Stopień alarmowy CRP 1. stopnia ALFA-CRP – na całym...

Ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 322 z dnia 3 grudnia 2021...

Czytaj więcej

W poniedziałki ZUS do 17:00

Począwszy od 22 listopada, w każdy poniedziałek, sale obsługi klientów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych będą czynne od 8:00 do 17:00, czyli o godzinę krócej. Takie rozwiązanie podyktowane zostało sytuacją epidemiologiczną i zostało przyjęte czasowo, do 31 marca przyszłego roku. Zmianie uległy tylko godziny obsługi klientów w poniedziałki....

Czytaj więcej
Konkurs

Konkurs "Rola rolnika, by upadku unikał"

Placówka Terenowa KRUS w Turku zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola rolnika, by upadku unikał. Szczegóły w plikach do pobrania.

Czytaj więcej
Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów...

Czytaj więcej
Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców

Szanowni mieszkańcy, Wójt Gminy Turek informuje, że ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do wydania dowodu osobistego zawierajacego odciski palców, w dniu 5 listopada 2021 r...

Czytaj więcej
Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i...

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i...

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych...

Czytaj więcej
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi...

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi...

Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

Czytaj więcej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy: postępowania konkursowego na realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2021 roku. Na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej...

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniami Wójt Gminy Turek zaprasza lekarzy stomatologów do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek celem realizacji postanowień art. 12 ust.1 pkt. 3...

Czytaj więcej