Lista od 21 do 30 z wszystkich 559 z wszystkich wpisów
Zwrot podatku akcyzowego w II półroczu 2023 r.

Zwrot podatku akcyzowego w II półroczu 2023 r.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II półroczu 2023 r. Wójt Gminy Turek informuje, że każdy producent rolny, który chce odzyskać w II naborze wniosków część...

Czytaj więcej
Kurenda - dotyczy zbiorników bezodpływowych i przydomowych...

Kurenda - dotyczy zbiorników bezodpływowych i przydomowych...

Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) na wszystkie gminy w Polsce został nałożony obowiązek przeprowadzenia kontroli każdej nieruchomości...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy zdnia 27 marca 2003r. oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z2023 r. poz. 977) zawiadamiam opodjęciu przez Radę Gminy Turek uchwały Nr LVI/379/23 Rady Gminy Turek z15 czerwca 2023 r....

Czytaj więcej
Badania rolnicze GUS

Badania rolnicze GUS

Czytaj więcej
Zapraszamy przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie

Zapraszamy przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie serdecznie zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Działania 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach realizowanych w ramach Funduszu na...

Czytaj więcej

Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów...

Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 Wójt Gminy Turek informuje, że przystępuje się do wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Turku w liczbie 1 osoby, na kadencję 2024-2027. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j....

Czytaj więcej

Zmiany w podziale Gminy Turek na stałe obwody głosowania

Do pobrania: Postanowienie Nr 84/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I w sprawie zmian w podziale Gminy Turek na stałe obwody głosowania.pdf

Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań...

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań...

Zarządzenie Nr 45/2023 Wójta Gminy Turek z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w...

Czytaj więcej

Konkurs „PROW w obiektywie – czwarta edycja”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – czwarta edycja”. Prace można zgłaszać do 31 maja 2023 r. na adres: ksow@umww.pl. Pula nagród wynosi w tym roku aż 40 000 zł. Regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty, które należy przesłać wraz z pracami dostępne są pod adresem:...

Czytaj więcej
Szkolenie „Gry terenowe narzędziem aktywizacji społeczności...

Szkolenie „Gry terenowe narzędziem aktywizacji społeczności...

„Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” organizuje szkolenie pt. „Gry terenowe narzędziem aktywizacji społeczności lokalnych”, które skierowane jest do społeczników, liderów społeczności lokalnej,...

Czytaj więcej