Lista od 21 do 30 z wszystkich 502 z wszystkich wpisów
Zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej

Zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 26.11.22r. w Szpitalu w Turku, ul. Poduchowne 1. Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku...

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne projektu „Planu Gospodarki...

Wójt Gminy Turek zaprasza mieszkańców Gminy Turek do zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turek na lata 2022-2027 w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje potrwają od 14.09.2022 r. do 04.10.2022 r. Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Planu, które można...

Czytaj więcej
Zmiana numeru konta w płatnościach za odpady komunalne

Zmiana numeru konta w płatnościach za odpady komunalne

Drodzy Mieszkańcy, W związku ze zmianą stawki opłaty za odpady komunalne, na każdą nieruchomość zostały dostarczone zawiadomienia z miesięczną opłatą oraz przypisanym indywidualnym kontem do wpłaty za odpady. Prosimy wpłacać na to konto gdyż...

Czytaj więcej
7 września - Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego...

7 września - Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego...

7 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba. Z tej okazji zapraszamy Państwa na spotkanie online z doradcą energetycznym WFOŚiGW w Poznaniu, Sebastianem Wolffem. Tematem spotkania będzie Program Czyste...

Czytaj więcej

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2022/2023

Wójt Gminy Turek informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2022/2023 Stypendium szkolnemoże otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,...

Czytaj więcej

Dodatek węglowy - informacje dla mieszkańców

Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe; kominek; koza; ogrzewacz powietrza; trzon kuchenny; piecokuchnia; kuchnia węglowa; piec kaflowy na paliwo stałe; zasilane...

Czytaj więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Do pobrania: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - dotyczy nieodpłatnego przekazania żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Turek.pdf

Czytaj więcej
Zapraszamy do udziału w projekcie „Scenariusz dla młodych...

Zapraszamy do udziału w projekcie „Scenariusz dla młodych...

Projekt skierowany jest do 250 osób: - w wieku 18-29 lat, - zamieszkałych na terenie woj. wielkopolskiego - biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP - utraciły pracę po 01.03.2021 r. w wyniku pandemii COVID-19 Formy...

Czytaj więcej

Stopnie alarmowe CHARLIE-CRP i BRAVO

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał zarządzenia: nr 233 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium...

Czytaj więcej
Afrykański Pomór Świń - materiały informacyjne

Afrykański Pomór Świń - materiały informacyjne

W uwagi na rosnące zagrożenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w województwie wielkopolskim oraz stwierdzenia pierwszych ognisk ASF-u trzody chlewnej w 2022 r., Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku zachęca do zapoznania się z materiałami...

Czytaj więcej