Komunikaty i ogłoszenia

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Turek ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości jednostki budżetowej w Urzędzie Gminy Turek w Referacie Finansów.

Aplikacje z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości jednostki budżetowej w Urzędzie Gminy Turek w Referacie Finansów” należy składać w terminie do 11 czerwca 2024 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu):

  • osobiście w: Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,
  • nadsyłać pocztą pod adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,
  • wysyłać poprzez ePUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Szczegóły w załącznikach do pobrania.

 

Pliki do pobrania

wersja do druku