Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach na projektem aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025....

Do pobrania:

wersja do druku