Komunikaty i ogłoszenia

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Turek na lata 2024-2034 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju...

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Turek do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Turek na lata 2024-2034 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Turek na lata 2024-2034 przedstawia najważniejsze kierunki rozwoju, stanowiąc tym samym zintegrowany plan działania w perspektywie najbliższych kilku lat. Podstawowym celem dokumentu jest zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców Gminy, angażując ich zarówno w proces tworzenia, jak i realizacji wskazanych założeń.

Dokumenty poddane konsultacjom to:

  • Projekt Strategii Rozwoju Gminy Turek na lata 2024-2034 [link]

  • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Turek na lata 2024-2034 [link]

Uwagi do ww. dokumentów można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2024 r. i przekazać:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pok. nr 1 na parterze, w dni robocze w godz. 8*00 – 15*00,

  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek (o terminowości decyduje data wpływ Formularza do urzędu),

Pobierz formularz konsultacyjny [link]

Konsultacje przeprowadzane są w dniach od 17 czerwca 2024 r. do 8 lipca 2024 r.

 Do pobrania:

Obowiązek informacyjny.docx

 

wersja do druku