Lista od 41 do 50 z wszystkich 502 z wszystkich wpisów

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej...

Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2...

Czytaj więcej
Zapraszamy na konferencję na – „Doing Business in...

Zapraszamy na konferencję na – „Doing Business in...

Masz kontrahentów w Czechach, a może chciałbyś ich pozyskać? Nie masz doświadczenia w eksporcie, a może chciałbyś zwiększyć obroty zagranicznej wymiany handlowej? Masz plan na sprzedaż towarów lub usług na czeskim rynku, ale potrzebujesz...

Czytaj więcej

Stopień alarmowy BRAVO oraz CHARLIE-CRP – do 30 czerwca br.

Informuję, że Prezes Rady Ministrówna podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655)podpisał Zarządzenia: nr 153 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Założeń do...

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turek na lata 2022-2036 Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Turek z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej...

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU – T.U.R. INFORMUJE, iż w dniach od 6 do 20 czerwca 2022 r. przeprowadzony zostanie nabór nr 19/2022 wniosków w trybie konkursowym o przyznanie pomocy w zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej...

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie pomocy suszowej za 2021 rok

ROLNIKU! - jeśli poniosłeś w 2021 szkody większe niż 5% spowodowane wystąpieniem suszy - lub gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, spowodowały straty w wysokości...

Czytaj więcej

Powołanie Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na...

Zarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Turek z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

Czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie: Podejmowania...

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU – T.U.R. INFORMUJE, iż w dniach 16-30 maja 2022 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków w trybie konkursowym o przyznanie pomocy w zakresie tematycznym: Podejmowanie działalności gospodarczej Maksymalna dopuszczalna kwota pomocy nie może przekroczyć: 100 000,00 zł pod warunkiem utworzenia...

Czytaj więcej

Badanie społeczne pn. „Mieszkańcy i instytucje polityki...

Szanowni Państwo, Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego konsorcjum firma Grupa BST Sp. z o. o. oraz Kreatus Sp. z o.o. realizuje badanie społeczne pn. „Mieszkańcy i instytucje polityki społecznej w obliczu transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej”. Celem głównym badania jest diagnoza aktualnej sytuacji...

Czytaj więcej