Lista od 41 do 50 z wszystkich 599 z wszystkich wpisów

Dni Seniora - szkolenia i dyżury ZUS

II Oddział ZUS w Poznaniu swoje listopadowe akcje kieruje przede wszystkim w stronę Seniorów. W tym miesiącu II Oddział w Poznaniu i podległe mu inspektoraty w terenie, takie jak Gniezno, Konin, Koło, Oborniki, Środa Wlkp., Słupca, Września, Turek i Śrem organizują lub współorganizują szereg akcji skierowanych do osób starszych. Będzie można...

Czytaj więcej
Bezpłatna mammografia w SP ZOZ w Turku

Bezpłatna mammografia w SP ZOZ w Turku

ZACHĘCAMY DO BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W TURKU, UL. PODUCHOWNE 1. Badanie wykonywane jest na podstawie: → skierowania od lekarza → lub w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki Raka...

Czytaj więcej
Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje

Urząd Statystyczny wPoznaniu przypomina, że na terenie Gminy Turek realizowane są nastepujące badania: Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) więcej>>> Badanie budżetu czasu ludności (BCL) więcej>>>...

Czytaj więcej

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Turek z...

Zarządzenie Nr 95/2023 Wójta Gminy Turek z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz....

Czytaj więcej

Odwołanie konkursu ofert na wybór realizatora „Programu...

Zarządzenie nr 94/2023 Wójta Gminy Turek z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie odwołania konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2023 roku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r....

Czytaj więcej

Konkurs e-lerningowy dla dzieci pt. "Bezpiecznie na wsi mamy -...

Placówka Terenowa KRUS w Turku informuje o kolejnej edycji konkursu e-lerningowego dla dzieci pt. "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy". Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Przygotowany przez KRUS kurs e-lerningowy w nowoczesnej formie przybliża...

Czytaj więcej
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców...

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców...

Turecka Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Szkolenie organizowane w formie samokształcenia kierowanego odbędzie się w dwóch...

Czytaj więcej
Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT Kolsko-Tureckiego...

Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT Kolsko-Tureckiego...

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Turek do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt strategii został przygotowany przez sześć gmin wchodzących w skład obszaru...

Czytaj więcej

Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu szczepień...

Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023" w 2023 roku Ogłoszenie konkursu ofert Wójt Gminy Turek działając na podstawie art. 48 b ust 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki...

Czytaj więcej

ROZKŁAD JAZDY GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO W DNIU 15...

Do pobrania: ROZKŁAD JAZDY GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 r.pdf

Czytaj więcej