Lista od 1 do 10 z wszystkich 693 z wszystkich wpisów

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W...

Załącznik do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 17 maja 2021 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA Wójt Gminy Turek ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich, Kaczki Średnie 63, 62-700 Turek I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia...

Czytaj więcej
Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie

Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie

Narodowy Spis Powszechny Ludności iMieszkań 2021 dotyczy wszystkich mieszkańców Polski również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nieposiadają komputera lub mają...

Czytaj więcej
Od 4 maja br. pracę rozpoczynają rachmistrzowie telefoniczni

Od 4 maja br. pracę rozpoczynają rachmistrzowie telefoniczni

Od4 maja br.swoją pracę przeztelefon rozpoczynają rachmistrzowie spisowi. Będą dzwonić znumeru 22828 88 88. Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przezWojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię inazwisko, numer,...

Czytaj więcej
Dzień Strażaka '2021

Dzień Strażaka '2021

Czytaj więcej

Kastracja i sterylizacja zwierząt - nabór wniosków na...

Szanowni Mieszkańcy Gminy Turek! Rada Gminy Turek wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638), Uchwałą Nr XXXI/207/21 Rady Gminy Turek z dnia 30 marca 2021 r., określiła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w...

Czytaj więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji...

Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8...

Czytaj więcej
Święta Majowe '2021

Święta Majowe '2021

Czytaj więcej
NSP 2021 - wziąłeś udział w spisie? Weź również udział w loterii i...

NSP 2021 - wziąłeś udział w spisie? Weź również udział w loterii i...

Wziąłeś udział wspisie? Weź również udział wloterii igraj onagrody. Powypełnieniu formularza spisowego pobierz unikatowy10-znakowy kod, uprawniający dowzięcia udziału wloterii. Zarejestruj otrzymany kod od22 kwietnia do7...

Czytaj więcej
Transport do punktów szczepień dla osób niepełnosprawnych i...

Transport do punktów szczepień dla osób niepełnosprawnych i...

Przypominamy, iż Gmina Turek przygotowała transport do punktów szczepień dla mieszkańców naszej gminy. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz trudności w samodzielnym dotarciem do punktu szczepień oraz: - zarejestrowałeś/aś...

Czytaj więcej

Ogłoszenie nr 1/2021 o przetargu nieograniczonym na zbycie...

OGŁOSZENIE 1/2021 Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020 poz. 1990 ze zm.) WÓJT GMINY TUREK Ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie niżej wymienionych nieruchomości gruntowych Lp Położenie nieruchomości/ Nr KW Nr dz....

Czytaj więcej