Badanie społeczne pn. „Mieszkańcy i instytucje polityki społecznej w obliczu transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej”

Szanowni Państwo,

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego konsorcjum firma Grupa BST  Sp. z o. o. oraz Kreatus Sp. z o.o. realizuje badanie społeczne pn. „Mieszkańcy i instytucje polityki społecznej w obliczu transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej”. Celem głównym badania jest diagnoza aktualnej sytuacji społecznej i zawodowej, wyzwań i potrzeb mieszkańców oraz funkcjonowanie instytucji polityki społecznej w Wielkopolsce Wschodniej.

Badanie skierowane jest do mieszkańców Wielkopolski Wschodniej – tj. powiatów kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego oraz Konina (badanie jest anonimowe, a wypełnienie ankiety zajmuje około 20 minut).

Zwracamy się do Państwa z uprzejm± pro¶b± o wypełnienie poniższej ankiety:

https://www.badania-online.pl/cawi/index.php/575217?lang=pl

Termin zakończenia badania to 11 maja 2022 roku. Zapewniamy, że badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki zostan± wykorzystane wył±cznie w celach niekomercyjnych zwi±zanych z realizacj± projektu.

Dodatkowa informacja: pracownicy branży wydobywczej, energetycznej lub zależnej mog± wzi±ć udział w płatnym, anonimowym badaniu jako¶ciowym (rozmowa indywidualna z badaczem). Po więcej informacji napisz na biuro@grupabst.pl lub zadzwoń 533 367 666. Ilo¶ć miejsc ograniczona.

Dziękujemy za udział w badaniu!