WYNIKI NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

W dniu 22 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Turek odbyło się losowanie deklaracji zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. „Energia", Działanie 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych", Poddziałanie 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”.

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Turek do wykonania przewidzianych jest 152 szt. instalacji kolektorów słonecznych. W międzyczasie z udziału w projekcie zrezygnowało 58 mieszkańców. W związku z powyższym, w dniu 08 sierpnia 2022 r. ogłoszono nabór uzupełniający, który trwał do 19 sierpnia 2022 r. W tym czasie w Urzędzie Gminy Turek złożono 113 deklaracji. Z tego względu zarządzeniem Wójta Gminy Turek nr 65/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r. ustalono losowanie zakwalifikowanych deklaracji.

W dzisiejszym losowaniu do udziału w projekcie (zgodnie z załączonym plikiem) wyłonionych zostało:

– 15 szt. wariantu I, składającego się z 2 szt. kolektora płaskiego HEWALEX KS2600F TLP AC o mocy 1973W każdy, oraz podgrzewacza ciepłej wody użytkowej HEWALEX serii OKC 250 NTRR/SOL o pojemności 250 l,

– 43 szt. wariantu II, składającego się z 3 szt. kolektora płaskiego HEWALEX KS2600F TLP AC o mocy 1973W każdy, oraz podgrzewacza ciepłej wody użytkowej HEWALEX serii OKC 300 NTRR/SOL o pojemności 300 l.

 

Pliki do pobrania