Zebranie wiejskie Sołectwa Żuki

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Żuki zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek

zwołuję    

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA ŻUKI

NA DZIEŃ 8 WRZEŚNIA 2022 r.

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 18:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA W ŻUKACH

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:

- ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK
- ZAGOSPODAROWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023.


W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 8 września 2022 r. godz. 18:15.

SOŁTYS SOŁECTWA ŻUKI

/-/ PIOTR MATUSIAK

Pliki do pobrania