Miejsce rekreacji dla dzieci i dorosłych w miejscowości Turkowice

                                               

 

W dniu 29 lipca 2022 r. w Stawiszynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Turkowicach podpisała umowę o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

Wartość projektu: 78.010,87 zł
Wartość dofinansowania: 78.010,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania OSP Turkowice realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem:
- nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej,
- nawierzchnię piaskową pod urządzenia zabawowe, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, dostawę i montaż urządzeń sportowych,
- wyposażenie dodatkowe (tablica informacyjna, kosz na śmieci, stojak na rowery, ławka metalowa z oparciem),
- ogrodzenie terenu placu zabaw.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: rozwój rekreacji na terenie Gminy Turek poprzez budowę i udostępnienie miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych w miejscowości Turkowice. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu atrakcyjności regionu, tworząc miejsce spotkań i integracji mieszkańców.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.