Lista od 1 do 10 z wszystkich 57 z wszystkich wpisów

Remont drogi nr 663535P w m. Cisew

W dniu 10 listopada 2023 r. Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie w wysokości 239.500,00 zł. Całkowita wartość zadania: 479.057,87 zł. W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem remont...

Czytaj więcej

Remont drogi nr 663575P w m. Turkowice

W dniu 10 listopada 2023 r. Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie w wysokości 182.288,63 zł. Całkowita wartość zadania: 424.419,47 zł. W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem remont drogi...

Czytaj więcej
Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Turek, w miejscowości Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin i Żuki oraz modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w m. Słodków, Kaczki Średnie i Cisew więcej>>> Budowa...

Czytaj więcej

Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin

Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin ul. Różana, Magnoliowa, Migdałowa, Lawendowa, Azaliowa i łącznik, gmina Turek W dniu 25 września 2023 r. Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie w wysokości 1.142.141,32 zł. Całkowita wartość...

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słodków Kolonia

Przebudowa drogi gminnej nr 663539P w miejscowości Słodków Kolonia, gmina Turek W dniu 25 września 2023 r. Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie w wysokości 419 426,76 zł. Całkowita wartość zadania: 842.000,00 zł. W ramach przedmiotowego...

Czytaj więcej

ZWIĘKSZENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ...

W dniu 06 lipca 2023 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Księżych podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu „Ogólnopolskiego programu finansowania służb...

Czytaj więcej

ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP SŁODKÓW

ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP SŁODKÓW W dniu 6 lipca 2023 r., Ochotnicza Straż Pożarna w Słodkowie podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wsparcie przedsięwzięć...

Czytaj więcej

Stworzenie przestrzeni dla spotkań i integracji mieszkańców m....

Stworzenie przestrzeni dla spotkań i integracji mieszkańców m. Wrząca i Albertów W dniu 5 lipca 2023 r. w Poznaniu, Gmina Turek podpisała umowę o udzieleniu pomocy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w...

Czytaj więcej

Basket pod lasem - budowa boiska do koszykówki 3x3 wraz z...

Basket pod lasem - budowa boiska do koszykówki 3x3 wraz z urządzeniem zaplecza magazynowego w istniejącym budynku gospodarczym w m. Grabieniec W dniu 5 lipca 2023 r. w Poznaniu, Gmina Turek podpisała umowę o udzieleniu pomocy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które...

Czytaj więcej

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej...

W dniu 23 czerwca 2023 r. w Warszawie, Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu OLIMPIA – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich z Ministrem Sportu i Turystyki, Departament...

Czytaj więcej