Lista od 1 do 10 z wszystkich 63 z wszystkich wpisów

Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku ORLIK 2012 w m....

W dniu 28 marca 2024 r. w Warszawie, Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” – edycja 2023 z Ministrem Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej na realizację ww....

Czytaj więcej

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w...

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Cisew W dniu 4 kwietnia 2024 r., Pan Wójt – Karol Mikołajczyk podpisał umowę o przyznaniu pomocy finansowej, która zostanie przekazana w formie dotacji celowej, ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonych na...

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 663573P w m. Żuki

W dniu 6 lutego 2024 r. Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie w wysokości 1 286 339,89 zł, w ramach naboru wniosków na 2024 r. o dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych z...

Czytaj więcej

Budowa drogi w m. Obrzębin ul. Szafirowa

W dniu 6 lutego 2024 r. Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie w wysokości 792 924,43 zł, w ramach naboru wniosków na 2024 r. o dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych z...

Czytaj więcej

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Turkowicach

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP im. Marii Konopnickiej w Turkowicach W dniu 4 grudnia 2023 r. w Warszawie, Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu OLIMPIA – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie...

Czytaj więcej

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Cisewie

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie W dniu 4 grudnia 2023 r. w Warszawie, Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu OLIMPIA – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie...

Czytaj więcej

Remont drogi nr 663535P w m. Cisew

W dniu 10 listopada 2023 r. Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie w wysokości 239.500,00 zł. Całkowita wartość zadania: 479.057,87 zł. W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem remont...

Czytaj więcej

Remont drogi nr 663575P w m. Turkowice

W dniu 10 listopada 2023 r. Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie w wysokości 182.288,63 zł. Całkowita wartość zadania: 424.419,47 zł. W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem remont drogi...

Czytaj więcej
Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Turek, w miejscowości Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin i Żuki oraz modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w m. Słodków, Kaczki Średnie i Cisew więcej>>> Budowa...

Czytaj więcej

Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin

Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin ul. Różana, Magnoliowa, Migdałowa, Lawendowa, Azaliowa i łącznik, gmina Turek W dniu 25 września 2023 r. Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie w wysokości 1.142.141,32 zł, w ramach naboru...

Czytaj więcej