Fundusze zewnętrzne

Żuki na kulturę stawiają i w gościnę wszystkich zapraszają–budowa miejsca zadaszonego przy świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na amfiteatr i miejsce spotkań integrujące społeczność lokalną

 

W dniu 21 czerwca 2024 r. Gmina Turek podpisała umowę o udzieleniu pomocy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej w wysokości 70.000 zł, w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś".

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem:
- roboty ziemne, zgodnie z kosztorysem inwestorskim,
- altana, zgodnie z kosztorysem inwestorskim.

Realizacja projektu zaspokoi potrzeby mieszkańców w zakresie tworzenia miejsca spotkań i integracji społecznej poprawiającej jakości ich życia w miejscu zamieszkania. Planowane działania mają na celu zapewnienie wszystkim mieszkańcom atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca do wspólnego spędzania wolnego czasu.

„Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".

 

wersja do druku