Fundusze zewnętrzne

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Cisew

 

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Cisew

W dniu 4 kwietnia 2024 r., Pan Wójt – Karol Mikołajczyk podpisał umowę o przyznaniu pomocy finansowej, która zostanie przekazana w formie dotacji celowej, ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.

Wartość dofinansowania: 120 000,00 zł.
Termin wykonania zadania: 5 listopada 2024 r.
Termin wykorzystania dotacji: 13 listopada 2024 r.


 

wersja do druku