Fundusze zewnętrzne

Pięknieje Wietchinin – rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wietchininie, gmina Turek

W dniu 21 czerwca 2024 r. Gmina Turek podpisała umowę o udzieleniu pomocy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej w wysokości 70.000 zł, w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś".

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem:
1) elementy nowe - budowlane, zgodnie z kosztorysem inwestorskim br. budowlana + instalacyjna,
2) instalacje sanitarne, zgodnie z kosztorysem inwestorskim br. budowlana + instalacyjna,
3) roboty instalacyjne, zgodnie z kosztorysem inwestorskim br. elektryczna,
4) badania i pomiary odbiorcze, zgodnie z kosztorysem inwestorskim br. elektryczna.

Realizacja projektu zaspokoi potrzeby mieszkańców w zakresie tworzenia miejsca spotkań i integracji społecznej poprawiającej jakości ich życia w miejscu zamieszkania. Planowane działania mają na celu zapewnienie wszystkim mieszkańcom atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca do wspólnego spędzania wolnego czasu.

„Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".

wersja do druku