Fundusze zewnętrzne

Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku ORLIK 2012 w m. Cisew, gmina TurekW dniu 28 marca 2024 r. w Warszawie, Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” edycja 2023 z Ministrem Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 190 800,00 zł.

Realizacja zadania zaplanowana została na rok 2024 r.

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem rzeczowym:
- budowę budynku zaplecza przy boisku kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012”.

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” – edycja 2023.

 

wersja do druku