Fundusze zewnętrzne

Budowa i przebudowa dróg na teranie Gminy Turek – etap IV

                            

Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości, że w listopadzie 2023 r., Gmina Turek zrealizowała inwestycję polegającą na budowie i przebudowie dróg na teranie Gminy Turek – etap IV.

Zadanie zostało wykonane przy udziale dotacji z trzeciej edycji naboru ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (PGR) – obszar: Infrastruktura drogowa, Kanalizacja deszczowa, w wysokości 2.499.000,00 zł.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

 

wersja do druku