Fundusze zewnętrzne

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Turkowicach

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji
przy SP im. Marii Konopnickiej w Turkowicach

W dniu 4 grudnia 2023 r. w Warszawie, Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu OLIMPIA – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich z Ministrem Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie ze środków budżetu państwa w formie dotacji w wysokości 1.400.000,00 zł.

Całkowita wartość zadania 2.001.456,00 zł.

Realizacja zadania zaplanowana została na rok 2024 r.

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem:
- budowa łukowego zadaszenia boiska do 350 m2,
- budowa boiska wielofunkcyjnego do 350 m2,
- budowa łącznika do 50 m2,
- zakup 4 stanowisk strzelnicy laserowej.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach „Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, edycja 2.
 

wersja do druku