Fundusze zewnętrzne

Gmina Turek podpisała umowę z NFOŚiGW

Gmina Turek podpisała umowę z NFOŚiGW

28 marca 2018 r. Gmina Turek podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Turek, w miejscowości Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin i Żuki oraz modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w m. Słodków, Kaczki Średnie i Cisew” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.  

W skład Projektu wchodzą poszczególne inwestycje:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew etap I
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew - etap II
 • Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin i Słodków Kolonia
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m.  Cisew etap III
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Cisew, Słodków i Kaczki Średnie wraz z instalacją fotowoltaiczną na SUW Kaczki Średnie.

Zadania opiewają na łączną kwotę 20 190 860,72 złotych, z czego wysokość dofinansowania to kwota 10 094 572,47 złotych. Prace związane z realizacją projektu planowane są do 30 czerwca 2019 roku.

Głównym celem planowanych jak i już zrealizowanych inwestycji jest kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Turek.

Realizacja projektu związana jest z osiągnięciem poniższych celów:

 • polepszeniem warunków życia i zdrowia mieszkańców Gminy Turek poprzez poprawę funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej, ograniczającą niekontrolowane zrzuty ścieków do odbiorników oraz umożliwiającą podłączenie do niej kolejnych budynków mieszkalnych (podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego).
 • poprawą konkurencyjności gospodarczej dzięki zapewnieniu warunków do powstania nowych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Turek,
 • zapewnieniem dostaw wody ze zbiorczego systemu zasilania w wodę i poprawą funkcjonowania stacji uzdatniania wody,
 • zapewnieniem odpowiedniej jakości wody pitnej, osiągnięciem wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego i jego ochrony

Efektem wykonanych zadań będzie:

 • budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 28,22 km;
 • budowa kanalizacji tłocznej – 3,71 km;
 • wykonanie przyłączy (sięgaczy) sieci kanalizacyjnej – 3,78 km;
 • budowa 16 sieciowych pompowni ścieków;
 • modernizacja 3 stacji uzdatniania wody
 • liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej  - 3044 RLM

 

Informujemy, o możliwości sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych , tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci).

Pliki do pobrania

wersja do druku