Zebranie wiejskie sołectwa Wietchinin - 19.02.2023

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Wietchinin zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję    

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA WIETCHININ

NA DZIEŃ 19 LUTEGO 2023 r. (NIEDZIELA)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 15:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 19.02.2023 godz. 15:15.


Sołtys Sołectwa Wietchinin
/-/ Dominika Dudek