Dzień Sołtysa '2023

Z okazji Dnia Sołtysa składamy serdeczne życzenia wszystkim Paniom i Panom Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich z terenu Gminy Turek.

Dziękujemy za zaangażowanie w codzienną działalność na rzecz środowiska lokalnego oraz współpracę zarówno z samorządem Gminy, jak i mieszkańcami sołectwa.

Życzymy zdrowia, wytrwałości, dalszych sukcesów oraz zadowolenia z wykonywanych obowiązków. Niech Państwa praca będzie dobrym przykładem do naśladowania.

Niech dostarcza satysfakcji i będzie źródłem społecznego uznania.