ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Drodzy Mieszkańcy obszaru działania LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”!

Intensywnie pracujemy nad naszą przyszłą Lokalną Strategią Rozwoju. Chcemy, aby ten dokument jak najszerzej odzwierciedlał potrzeby naszego regionu, by wyjść im naprzeciw.

Prosimy o wypełnienie ankiety, która dotyczy potrzeb społeczności lokalnych:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQPli6ikQmGCXr3SEdgOwzpVBFD9piymdbsNXEYLSSQwF70Q/viewform?usp=sf_link

Wyniki posłużą nam do opracowania diagnozy obszaru LSR.