Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m

W dniu 28 kwietnia 2023 r., Pan Wójt – Karol Mikołajczyk podpisał umowę o przyznaniu pomocy finansowej, która zostanie przekazana w formie dotacji celowej, ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m.

Wartość dofinansowania: 147 000,00 zł.

Termin wykonania zadania: 3 listopada 2023 r.

Termin wykorzystania dotacji: 10 listopada 2023 r.