Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Gminnego Doradcy Klimatycznego w Urzędzie Gminy Turek

Projekt pn. „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

LIFE21-IPC-LIFE AFTER CAOL PL

Wójt Gminy Turek ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Gminnego Doradcy Klimatycznego w Urzędzie Gminy Turek.

Wymiar etatu: 1 (umowa o pracę na czas określony do 31.12.2030 r., z możliwością przedłużenia).

Aplikacje z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Gminnego Doradcy Klimatycznego w Urzędzie Gminy” należy składać w terminie do 25 września 2023 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu):

  • osobiście w: Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,
  • nadsyłać pocztą pod adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,
  • wysyłać poprzez ePUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Szczegóły w załącznikach do pobrania: