Zebranie wiejskie Sołectwa Pęcherzew - 23.09.2023 r.

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Pęcherzew zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA PĘCHERZEW

NA DZIEŃ 23 WRZEŚNIA 2023 r. (SOBOTA)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 18:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA W PĘCHERZEWIE

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:

- ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

- ZAGOSPODAROWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2024.

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień tj. 23.09.2023 r. godz. 18:15.

Sołtys Sołectwa Pęcherzew
/-/ Jacek Szambelańczyk