Zebranie wiejskie sołectwa Żuki - 13.11.2023 r.

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Żuki zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA ŻUKI

NA DZIEŃ 13 LISTOPADA 2023 r. (PONIEDZIAŁEK)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 18:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:
- ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 13.11.2023 r. godz. 18:15.

Sołtys Sołectwa Żuki
/-/ Piotr Matusiak