Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje

Urząd Statystyczny w Poznaniu przypomina, że na terenie Gminy Turek realizowane są nastepujące badania:

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-listopad-2023,405,1.html  oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ .

Ponadto Urząd Statystyczny w Poznaniu, informuje, że realizacja badania pilotażowego "Transport lekkimi pojazdami użytkowymi" została przedłużona do końca 2023 r.

Użytkownicy pojazdów, których numery rejestracyjne zostały wylosowane do badania, otrzymają z Urzędu Statystycznego w Szczecinie pocztą tradycyjną lub elektroniczną formularz o symbolu LPU wraz z pismem informującym o badaniu.

Zwracamy się z prośbą o udział w badaniu poprzez:

  • samodzielne wypełnienie otrzymanego formularza oraz jego odesłanie, zgodnie z terminem wskazanym dla danego pojazdu, w formie papierowej lub elektronicznej na adres Urzędu, lub
  • telefoniczne przekazanie niezbędnych informacji wskazanemu w piśmie pracownikowi urzędu statystycznego.

Zebrane dane podlegają ochronie, zgodnie z Art. 10 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej i zostaną wykorzystane wyłącznie do zbiorczych opracowań, zestawień i analiz statystycznych.

 

Zapraszamy na nowy portal dedykowany badaniom ankietowym https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/