ULGA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KORZYSTAJĄCYCH Z BASENU PODCZAS FERII

Zachęcam do tego by dzieci i młodzież, uczęszczająca do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zamieszkała na terenie naszej gminy skorzystała podczas ferii zimowych (od 12 lutego do 25 lutego 2024 roku) z ulgi na basen w Turku.

Ulga finansowana ze środków Gminy Turek wynosi 9 złotych kosztów biletu. Koszt biletu po zniżce wynosi 5 zł.

Ulga obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 21.30 oraz od 9.00 do 20.30 w soboty i niedziele. 

By skorzystać z ulgi niezbędne jest okazanie legitymacji szkolnej i dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Turek.

Serdecznie zapraszam do aktywnego wypoczynku!

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk