Nagrody Wójta Gminy Turek za osiągnięcia sportowe w 2023 r.

W dniu 25 marca 2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słodkowie  zostały wręczone Nagrody Wójta Gminy Turek za osiągnięcia sportowe w 2023 roku.

Dyplomy potwierdzające uzyskanie nagrody za osiągnięcia na szczeblu rejonowym lub powiatowym otrzymało 50 sportowców. Są to absolwenci oraz uczniowie reprezentujący Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie, Uczniowski Klub Sportowy Sprinter ze Słodkowa oraz Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie w Żukach.

Przedstawiamy osiągnięcia naszych młodych sportowców w 2023 roku:

Osiągnięcia sportowe na szczeblu rejonu:

  • III miejsca w Mistrzostwach Rejonu Konińskiego w czwórboju lekkoatletycznym

Osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatu:

  • I miejsca w Mistrzostwach Powiatu Tureckiego w drużynowych biegach przełajowych
  • II miejsca w Mistrzostwach Powiatu Tureckiego w trójboju lekkoatletycznym
  • II miejsca w Mistrzostwach Powiatu Tureckiego w piłce ręcznej chłopców
  • II miejsca w Mistrzostwach Powiatu Tureckiego w czwórboju lekkoatletycznym
  • II miejsca w Mistrzostwach Powiatu Tureckiego w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt

  • III miejsca w Mistrzostwach Powiatu Tureckiego w warcabach
  • III miejsca w Mistrzostwach Powiatu Tureckiego w drużynowych biegach przełajowych chłopców
  • III miejsca w Mistrzostwach Powiatu Tureckiego w piłce ręcznej dziewcząt
  • III miejsca w Mistrzostwach Powiatu Tureckiego w piłce nożnej

 

Podczas uroczystości rozstrzygnięto także konkurs profilaktyczny pod hasłem „Unikaj używek! Dbaj o swoje zdrowie!” w ramach akcji prozdrowotnej „ZDROWA DIETA I RUCH PCK”.

W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyli: Wójt Gminy Turek – Pan Karol Mikołajczyk, Przewodniczący Rady Gminy Turek – Pan Ireneusz Kolenda, Kierownik GOPS i Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pan Marcin Rosiakowski, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Pani Małgorzata Grzesik oraz Radni Gminy Turek w osobach: Pani Barbary Przysło, Pana Eugeniusza Jakubowskiego, Pana Ryszarda Włodarczyka, Pana Tomasza Ratajka.

 

Galeria