Aktualności z jednostek

Szkoła Podstawowa w Cisewie - Szkołą Odkrywców Talentów

Szkoła Podstawowa w Cisewie - Szkołą Odkrywców...

Szkoła Podstawowa w Cisewie to placówka oświatowa z wieloletnimi tradycjami i wysokim poziomem kształcenia nie odbiegającym niczym europejskim standardom. Praca szkoły została dostrzeżona i wyróżniona w 2011r. przez Ministra Edukacji Narodowej, otrzymała certyfikat Szkoły Odkrywców Talentów.

Na przekroju wielu lat szkoła osiąga bardzo wysokie lokaty po sprawdzianie klasy szóstej stawiające placówkę w rankingu najlepszych powiatu tureckiego i województwa wielkopolskiego. Corocznie w SP Cisew odkrywane są nowe talenty. Sukcesy uczniów to osiągnięcia o wielkim prestiżu.

W roku szkolnym 2012/13 uczniowie SP Cisew zdobyli: I miejsce w powiecie na sprawdzianie po klasie szóstej.

Warto dodać, że w roku szkolnym 2011/12 uczniowie SP Cisew również uzyskiwali wysokie noty w konkursach:

 • Międzynarodowe:
  Kangur:  M. Kolenda  wynik bardzo dobry; Filip Baszkowski wyróżnienie;  Aleksander Baszkowski wyróżnienie; Kacper Woźniak wyróżnienie.
 • Ogólnopolskie:
  Alfik matematyczny:  Martyna Kolenda  laureat I miejsce w Wielkopolsce i Polsce
  Konkurs Plastyczny ,,Panda Wanda czyścioszka wyróżnienie Julia Gadomska, Natalia Tyczyńska, Wiktor Ziarkowski, Alicja Aleksanderek
  Test ortograficzny CEZ- mistrz ortografii Natalia Tyczyńska, ekspert ortografii: Bartosz Kurpik, Julia Gadomska, Kacper Woźniak
  Multitest z jęz. angielskiego: Martyna Kolenda wyróżnienie 
  Olimpu sesja wiosenna matematyka  Martyna Kolenda  laureat
  Konkurs przyrodniczy Świetlik: wyróżnienie B. Kurpik, N. Tylczyńska, J. Gadomska
 • Powiatowe:
  Sprzątanie Świata laureaci K. Grzelak, J. Grzelak 
  Powiatowy konkurs plastyczny Bajka o Św. Mikołaju  Mateusz Janiak, Szymon Janiak, Natalia Kaźmierczak, Kacper Woźniak nagrody. 
  Powiatowy konkurs plastyczny Misie lubią czytać  Karolina Filipowicz z przedszkola wyróżnienie
  Biegi Niepodległości Natalia Pietrzak II miejsce, Wiktor Kapusta V miejsce
  Międzyszkolna Spartiakiada Matematyczna dla uczniów klas szóstych III miejsce drużynowo dla K. Młynarskiego, M. Duszy, K. Tylczyńskiej.
  Międzyszkolny konkurs piosenki anglojęzycznej Oliwia Tralewska III miejsce, Natalia Tylczyńska i Julia Gadomska wyróżnienia
 • Rejonowe:
  Wojewódzki konkurs przyrodniczy do etapu rejonowego zakwalifikowała się M. Kolenda i Filip Baszkowski
  Woj. Konkurs matematyczny do etapu rejowego zakwalifikowali się- M. Kolenda,  Filip Baszkowski, Kuba Młynarski, Kinga Tylczyńska, 
  Woj. Konkurs matematyczny do wojewódzkiego zakwalifikowali się- M. Kolenda
  Woj. Konkurs matematyczny etap wojewódzki-  M. Kolenda- laureat konkursu
  Plastyczny Moja mała ojczyzna J. Grzelak I miejsce, Aleksander Baszkowski II miejsce, wyróżnienia: N. Tyczyńska, Julita Gałążewska, Szymon Janiak
  Itd.

SP Cisew  może się chwalić dużymi sukcesami uczniów jak widać w każdym roku szkolnym.‹

‹Wszechstronne i gruntowne kształcenie oraz wychowanie uczniów należy do priorytetów tej placówki, dlatego w Szkole Podstawowej w Cisewie realizowane są wieloletnie programy, m.in.: „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, Kampania profilaktyczno-wychowawcza „Zachowaj Trzeźwy Umysł!”, Program profilaktyczny „Trzymaj Formę!”, Program nauki udzielani pierwszej pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”, ,,Bezpieczna Szkoła”,,, Bezpieczne wakacje”, ,,Szkoła z prawami dziecka” ,, Owoce i warzywa w szkole”, ,, Mleko w szkole”.i inne.
Uczniowie angażują się corocznie w ogólnopolskie i regionalne akcje charytatywne, m.in.: „Góra grosza”, „Szlachetna paczka”, „Wielkopolska – Dzieciom Afgańskim”, „Zbieraj kartridże – Ratuj Konie”, Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka „PODAJ DALEJ”, Fundacji na rzecz osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”, Akcja zakrętka itp

W szkole realizowane są programy Unijne. W ramach tych programów uczniowie poszerzają swoją wiedzę i rozwijają umiejętności, uczestnicząc w szeregu różnych zajęć dodatkowych proponowanych przez szkołę, m.in.: zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów kl. I-III wybitnie, szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematycznych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów kl. I-III szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów kl. I-III uzdolnionych z  informatyki, koło teatralne, gry i zabawy sportowe, i inne.

Nieodzownym elementem w wychowaniu młodego człowieka w Szkole Podstawowej w Cisewie jest jego osobisty wpływ na budowanie samorządności własnej szkoły. Dlatego uczniowie czynnie zaangażowani są w działalność Samorządu Uczniowskiego, który prężnie działa w szkole, wychodzi z inicjatywą różnych przedsięwzięć i nowatorskich pomysłów tak, by szkoła była miejscem przyjaznym i otwartym dla każdego ucznia.

Podopieczni szkoły wybrali również wśród nauczycieli swojego Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, który jest „przyjacielem dzieci” i wspiera ich w codziennych, szkolnych poczynaniach.
Ponadto, w szkole prowadzona jest Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Sokole Oko”. W ramach jej działalności uczniowie organizują biwaki szkolne oraz wycieczki.

Na rozkwit „życia szkoły” spektakularny wpływ ma jej współpraca z rodzicami, Urzędem Gminy Turek, Stowarzyszeniem „Cisew”, Kołem Gospodyń Wiejskich w Cisewie, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Turku, Komendą Powiatową Policji w Turku oraz zaprzyjaźnionymi ze szkołą osobami i instytucjami. Owocem tej wieloletniej współpracy są corocznie organizowane środowiskowe imprezy i festyny sportowo-rekreacyjne. W bieżącym roku szkolnym odbyły się, m.in.: „Dzień ziemniaka”, Jasełka bożonarodzeniowe, „Dzień Rodziny”, „Dzień Dziecka”, w których uczestniczyli, oprócz uczniów i ich rodziców, mieszkańcy Cisewa, Turku i okolicznych miejscowości. Każdej takiej imprezie towarzyszy ruch na świeżym powietrzu, dobra, wspólna zabawa i radosna atmosfera.

Szkoła posiada nowoczesne i bogate zaplecze metodyczne, a infrastruktura placówki z roku na rok jest modernizowana i ulepszana. I tak w 2012 r. przy Szkole Podstawowej w Cisewie został otwarty  kompleks boisk sportowych „Orlik”, a z wrześniem 2013 r. został oddany do użytku szkoły i mieszkańców Cisewa nowoczesny plac zabaw dla dzieci. Oba z tych kompleksów powstały dzięki pozyskanym przez Urząd Gminy Turek środkom.

Szkoła Podstawowa w Cisewie nieustająco dąży do najlepszych wyników kształcenia i wychowania, osiągając kolejne sukcesy.‹

Galeria

Szkoła Podstawowa w Cisewie - Szkołą Odkrywców...
wersja do druku