Aktualności z jednostek

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Chlebowie imienia Józefa Mehoffera oraz jubileusz 90 – lecia istnienia szkoły

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w...

Dnia 16 czerwca  Szkoła Podstawowa w Chlebowie otrzymała imię   Józefa Mehoffera. Uroczystość nadania imienia połączona została z obchodami  90 – lecia istnienia placówki.

Tak długo oczekiwana  przez społeczność szkolną uroczystość rozpoczęła się o godz. 1000 mszą  świętą celebrowaną przez proboszcza kościoła Św. Barbary w Turku,  księdza kanonika Mirosława Frankowskiego, podczas której dokonano poświęcenia sztandaru, a Przewodniczący Rady Gminy Turek, pan Ireneusz Kolenda, odczytał uchwałę Rady Gminy nadającą Szkole Podstawowej w Chlebowie imię Józefa Mehoffera. Dary ołtarza złożyli  przedstawiciele społeczności szkolnej i rodziców. Po mszy  wyprowadzono sztandar z kościoła, a zgromadzeni udali się do szkoły.

W oczekiwaniu na dalszy ciąg uroczystości  goście mieli okazję zwiedzić budynek szkoły, gdzie czekały na nich wystawy -  jedna ilustrująca historię szkoły, druga życie i turkowskie dzieło Józefa Mehoffera, a w każdej klasie ekspozycje prac dzieci związanych z postacią Patrona.
O godz. 1200 rozpoczęła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Chlebowie im. Józefa Mehoffera sztandaru i odsłonięcia tablicy pamiątkowej.  Akademię zainaugurowało wprowadzenie pocztów sztandarowych, po czym zebrani  odśpiewali  hymn państwowy. Następnie głos zabrała pani Dyrektor Jolanta Junkiert, która powitała licznie zgromadzonych przyjaciół i  sympatyków szkoły,  zaproszonych gości, m.in.: przedstawicieli władz starostwa, władz gminy, Związku Nauczycielstwa Polskiego, radnych, sołtysów, dyrektorów szkół Gminy Turek,  księdza proboszcza parafii św. Barbary, Dyrektora Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku, emerytowanych i byłych pracowników szkoły, absolwentów, uczniów i  rodziców.

W dalszej części uroczystości kolejny mówca, uczeń Adam Szczeciński, przybliżył zebranym sylwetkę Patrona,  po czym przedstawiciele Rady Rodziców wprowadzili sztandar w towarzystwie pocztów sztandarowych z innych szkół Gminy Turek. Wójt Gminy Turek odczytał Akt Fundacyjny Sztandaru. Do symbolicznego wbicia gwoździa i podpisania Aktu zostali poproszeni fundatorzy sztandaru – pan Karol Mikołajczyk – Wójt Gminy Turek, pani Jolanta Junkiert – przedstawicielka Rady Pedagogicznej, pani Ewa Szczepańska – przedstawicielka Rady Rodziców,  pani Natalia Wachnik – rodzic. Akt Fundacyjny podpisali również pozostali fundatorzy – pan Zbigniew Janicki, pan Andrzej Perliński, pan Roman Ignasiak i pani Ewa Kałużna.

       Nadszedł moment, na który wszyscy zgromadzeni czekali z niecierpliwością – Wójt Gminy Turek przekazał sztandar pani Dyrektor Szkoły, która dokonała jego prezentacji, a następnie przekazała go uczniom, mówiąc: „Drodzy uczniowie. Wręczam Wam ten sztandar szkoły, symbol honoru, godności i najgłębszej więzi z Ojczyzną. Proszę go strzec, a swoją nauką i postawą umacniać autorytet szkoły. Niech ten sztandar zawsze będzie otoczony powszechnym szacunkiem”. Przedstawiciele uczniów złożyli przyrzeczenie, po czym nastąpiło ślubowanie na sztandar przedstawicieli uczniów, nauczycieli i rodziców.

Po ślubowaniu  o  uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poproszono najstarszego emerytowanego nauczyciela, pana Ryszarda Buta. Zerwana z tablicy wstęga została pocięta na części,  jeden jej fragment wklejony do kroniki szkolnej, a pozostałe  wręczono panu Butowi i najstarszej absolwentce, 98 – letniej pani Mariannie Skoniecznej.

Następnie głos zabrała pani Dyrektor, która przybliżyła zebranym historię szkoły, podziękowała w imieniu całej społeczności szkolnej za ufundowanie szkole sztandaru oraz przybyłym gościom za uświetnienie tej historycznej uroczystości swoją obecnością.  Ponadto podziękowała nauczycielom i uczniom za włożony wysiłek w przygotowanie uroczystości oraz sponsorom za wszelką pomoc i wsparcie finansowe, dzięki któremu uroczystość ta mogła się odbyć w tak wspaniałej atmosferze.
W swoich przemówieniach przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych, ZNP oraz rodziców składali na ręce pani Dyrektor gratulacje, którym towarzyszyło wzruszenie i  radość, podkreślając, iż uroczystość nadania imienia i sztandaru to znak tożsamości szkoły i symbolu idei, którym ona służy. Każdy z mówców przekazał na ręce pani Dyrektor cenny upominek dla szkoły.
    
       Po części oficjalnej uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu najmłodszych członków społeczności uczniowskiej, których taniec wywarł wielkie wrażenie na widzach. Następnie opowieścią o pchle Szachrajce,  gości zabawiał siedzący na ławeczce sam mistrz Mehoffer, wprowadzając wszystkich  w klimat lat dwudziestych ubiegłego stulecia. 
Prowadząca uroczystość zaprosiła gości do ponownego zwiedzania szkoły, obejrzenia przygotowanych ekspozycji oraz złożenia pamiątkowych wpisów w kronice szkolnej.
Zwieńczeniem uroczystości był poczęstunek, a wieczorem bal absolwenta, który trwał niemalże do białego rana.

       Uroczystość przebiegła w miłej i wzniosłej atmosferze, pozostawiając niezatarte wspomnienia i mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Z pewnością na zawsze  pozostanie w  sercach jej uczestników. Dzień 16 czerwca 2012 roku okazał się wyjątkowo pięknym i słonecznym dniem. Miejmy nadzieję, że  będzie to dobry znak na świetlaną przyszłość i rozwój Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie.

Galeria

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w...
Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w...
Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w...
Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w...
Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w...
Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w...
Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w...
Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w...
Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w...
Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w...
Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w...
Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w...
Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w...
Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w...
Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w...
Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w...
wersja do druku