Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Szadów Księży

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Szadów Księży zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję    

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA SZADÓW KSIĘŻY

NA DZIEŃ 18 SIERPNIA 2022 ROKU (CZWARTEK)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 18.00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:
• zmiana zagospodarowania środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok
• zagospodarowanie środków z funduszu sołeckiego na 2023 rok.

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 18.08.2022 r. (sobota) godz. 18:15.

SOŁTYS SOŁECTWA SZADÓW KSIĘŻY
/-/ Henryk Zagozda

Pliki do pobrania

wersja do druku