Z życia gminy

Informacja w sprawie powołania Komisji Losującej - Nabór uzupełniający na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych

Zarządzenie Nr 65/2022

Wójta Gminy Turek

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

 

w sprawie powołania Komisji Losującej oraz zasad przeprowadzenia publicznego losowania deklaracji w naborze uzupełniającym na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek”

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami), Wójt Gminy Turek ustala co następuje:

§ 1

Termin publicznego losowania ustala się na dzień 22 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) na godzinę 12:00.

§ 2

Losowanie odbędzie się na Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Turek (pokój nr 29).

§ 3

Losowanie przebiegać będzie w następujący sposób:

  1. Przygotowane na podstawie złożonych deklaracji kartki z informacją zawierającą imię i nazwisko mieszkańca oraz jego adres zamieszkania, zostaną złożone w taki sposób, aby uniemożliwiały odczytanie ich zawartości oraz umieszczone w przezroczystym pojemniku.
  2. Członek komisji losować będzie kartki, które w kolejności zapisywane będą w tabeli, która zostanie opublikowane na stronie internetowej Gminy Turek.

§ 4

Losowanie jest publiczne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób.

§ 5

Powołuje się Komisję Losującą, zwaną dalej komisją w następującym składzie:

  1. Katarzyna Skotarek   - Przewodniczący
  2. Anna Brożek  - Sekretarz
  3. Cyntia Jafra-Dzikowska - Członek

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Turek

/-/

Karol Mikołajczyk


 

 

wersja do druku