Z życia gminy

Zebranie wiejskie sołectwa Warenka

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Warenka zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję    
 
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA WARENKA
 
NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2022 r. (czwartek)
 
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 17:00
 
MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA W CHLEBOWIE
 
PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:
 
- ZAGOSPODAROWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023.
 
W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 15.09.2022 r. godz. 17:15.
 
Sołtys Sołectwa Warenka
/-/ Magdalena Szymańska 
 

Pliki do pobrania