Z życia gminy

Sprzedaż paliwa stałego po preferencyjnej cenie

Sprzedaż paliwa stałego po preferencyjnej cenie

Informujemy, że od poniedziałku 12 grudnia rusza sprzedaż węgla zgodnie ze złożonymi przez Państwa wnioskami.

Z 4 składami węglowymi zostały zawarte umowy dotyczące transportu, dystrybucji i wydawania węgla, do których będą kierowani mieszkańcy gminy. Są to:

  • Marcin Janiak Usługi Transportowe – Handel, Słodków Kolonia 63;
  • Wincenty Antoniak Firma Handlowo – Usługowa "WITKO", Wietchinin 31A;
  • Krzysztof Przysło Firma Handlowo – Usługowa "PAK", Słodków Kolonia 2A;
  • Jerzy Fryga Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe "FRYGA", Słodków Kolonia 68B.

Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku pracownicy Urzędu Gminy Turek będą się z Państwem kontaktować telefonicznie z informacją o sposobie płatności oraz lokalizacji wyznaczonego składu węglowego.

Opłatę za węgiel należy uiścić na poniższe konto bankowe gminy Turek w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie/Oddział Turek
14 8557 0009 0800 0910 2008 0001.

W tytule przelewu prosimy napisać: Węgiel, imię i nazwisko, adres. Przykład: Węgiel, Jan Kowalski, Cisew, ul. Bajkowa 1

Brak uiszczenia opłaty w ciągu 3 dni od uzyskania informacji telefonicznej spowoduje przesunięcie danego zapotrzebowania na koniec kolejki zgłoszeń.

Ustalona cena węgla to 2.000 zł brutto za 1 tonę. Cena ta zawiera transport węgla pod adres gospodarstwa domowego.

Po dokonaniu przelewu zostanie wystawiona faktura, którą należy odebrać w Urzędzie Gminy. Z fakturą należy udać się do wskazanego składu węglowego celem umówienia odbioru zakupionego węgla.

Węgiel dostarcza nam firma Węglokoks S.A. Gmina Turek oraz składy węglowe pośredniczące w odbiorze i dystrybucji węgla nie są odpowiedzialne za jakość sprzedawanego opału oraz nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wywołane użyciem zakupionego paliwa stałego.

wersja do druku