Z życia gminy

Gmina Turek ogłasza sprzedaż końcową węgla

Gmina Turek ogłasza sprzedaż końcową węgla

Gmina Turek ogłasza sprzedaż końcową węgla

Szacunkowa ilość: 130,39 t, w tym:

  • węgiel orzech: 58,4 t,
  • ekogroszek/groszek: 71,99 t.

Cena: 1700,00 zł brutto za jedną tonę.

Wnioski na zakup węgla będzie można składać do 30.06.2023 r. w następujący sposób:

  1. pisemnie w Urzędzie Gminy Turek, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7*30 – 15*30,
  1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Gminy Turek (wniosek należy podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisem zaufanym lub podpisu osobistego – przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną),
  1. przesłać na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek.

Wniosku nie można złożyć telefonicznie. Wysłanie e-mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży.

Brak limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Pliki do pobrania

wersja do druku