Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Kowale Księże - 26.09.2023 r.

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Kowale Księże zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję 

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KOWALE KSIĘŻE

NA DZIEŃ 26 WRZEŚNIA 2023 r. (WTOREK)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 19:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA W KOWALACH KSIĘŻYCH

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:

- ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK,

- ZAGOSPODAROWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2024.

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 26.09.2023 r. godz. 19:15.

Sołtys Sołectwa Kowale Księże
/-/ Eugeniusz Linka

wersja do druku