Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Kaczki Średnie - 27.09.2023 r.

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Kaczki Średnie zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KACZKI ŚREDNIE

NA DZIEŃ 27 WRZEŚNIA 2023 r. (ŚRODA)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 19:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA W KACZKACH ŚREDNICH

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:

- ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

- ZAGOSPODAROWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2024.

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 27.09.2023 r. godz. 19:15.

Sołtys Sołectwa Kaczki Średnie
/-/ Arkadiusz Kurzawa

 

wersja do druku