Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Albertów - 28.09.2023 r.

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Albertów zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję    

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA ALBERTÓW

NA DZIEŃ 28 WRZEŚNIA 2023 r. (CZWARTEK)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 17:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA W ALBERTOWIE

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:

ZAGOSPODAROWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 28.09.2023 r. godz. 17:15.

Sołtys Sołectwa Albertów
/-/ Zbigniew Lewandowski

 

wersja do druku