Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Budy Słodkowskie - 28.09.2023 r.

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Budy Słodkowskie zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA BUDY SŁODKOWSKIE

NA DZIEŃ 28 WRZEŚNIA 2023 r. (CZWARTEK)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 18:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA W BUDACH SŁODKOWSKICH

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:

- ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

- ZAGOSPODAROWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2024.

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 28.09.2023 r. godz. 18:15.

Sołtys Sołectwa Budy Słodkowskie
/-/ Jacek Przysło

wersja do druku