Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Wietchinin - 13.01.2024

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Wietchinin zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA WIETCHININ

NA DZIEŃ 13 STYCZNIA 2024 r. (SOBOTA)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 16:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:  GRUPA ODNOWY WSI WIETCHININ

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 13.01.2024 godz. 16:15.

Sołtys Sołectwa Wietchinin
/-/ Dominika Dudek

 

wersja do druku