Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Żuki - 08.02.2024 r.

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Żuki zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA ŻUKI

NA DZIEŃ 8 LUTEGO 2024 r. (CZWARTEK)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 18:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA W ŻUKACH

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:

  • Zmiana zagospodarowania środków z funduszu sołeckiego na 2024 rok,
  • Zatwierdzenie Grupy Odnowy Wsi Żuki.

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 08.02.2024 r. godz. 18:15.

Sołtys Sołectwa Żuki
/-/ Piotr Matusiak

 

wersja do druku