Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Turkowice - 12.06.2024 r.

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Turkowice zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA TURKOWICE

NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2024 r. (ŚRODA)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 18:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE: ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień tj. 12.06.2024 r. godz. 18:15.

SOŁTYS SOŁECTWA TURKOWICE
/-/ KATARZYNA RYBKA

 

wersja do druku