Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Kalinowa - 17.06.2024 r.

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Kalinowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KALINOWA

NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2024 r. (PONIEDZIAŁEK)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 17:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE: ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień tj. 17.06.2024 r. godz. 17:15.

Sołtys Sołectwa Kalinowa
/-/ Sławomir Majda

 

wersja do druku