Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Wietchinin - 16.06.2024

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Wietchinin zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA WIETCHININ

NA DZIEŃ 16 czerwca 2024 r. (niedziela)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 15:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE: ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień tj. 16.06.2024 r. godz. 15:15.

Sołtys Sołectwa Wietchinin
/-/ Damian Sowiński

 

wersja do druku