Z życia gminy

Wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Turek

Wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Turek

Zgodnie ze Statutami sołectw gminy Turek Sołtys i Członkowie Rady Sołeckiej wybierani są na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy. Wybory należy przeprowadzić nie później niż sześć miesięcy od ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą wyników wyborów do Rady Gminy.

W dniach od 22 maja do 12 czerwca br. w naszej gminie odbyło się 10 zebrań wiejskich, podczas których dokonano wyborów Sołtysów oraz Członków Rad Sołeckich na kadencję 2024-2029.

Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów:

1. Sołectwo Wietchinin
Sołtys: Damian Sowiński
Rada Sołecka: Tomasz Błaszczyk, Emil Kamiński, Adam Sowiński

2. Sołectwo Albertów
Sołtys: Renata Golczyńska
Rada Sołecka: Tomasz Apelt, Monika Mruk-Binkowska, Ewelina Serafińska-Wieczorek

3. Sołectwo Kalinowa
Sołtys: Sławomir Majda
Rada Sołecka: Danuta Głodna, Joanna Jasnowska, Mirosław Rosicki

4. Sołectwo Cisew
Sołtys: Robert Pakuła
Rada Sołecka: Tadeusz But, Józef Gromada, Zbigniew Janiak

5. Sołectwo Korytków
Sołtys: Żaneta Zielińska
Rada Sołecka: Marita Klimczak, Bartosz Szanecki, Emilia Zawada,

6. Sołectwo Warenka
Sołtys: Jakub Mituta
Rada Sołecka: Marek Augustyniak, Marcin Czerniejewski, Aldona Kostrzewa

7. Sołectwo Chlebów
Sołtys: Grażyna Skonieczna
Rada Sołecka: Roman Ignasiak, Kamila Osowska, Dorota Światłowska

8.Sołectwo Kowale Księże
Sołtys: Eugeniusz Linka
Rada Sołecka: Karol Czekała, Ewa Ozga, Wiesław Wierczyński

9.Sołectwo Pęcherzew
Sołtys: Natalia Rutkowska
Rada Sołecka: Arkadiusz Goździk, Dorota Mielcarek, Jacek Szambelańczyk

10.Sołectwo Żuki
Sołtys: Bożena Świtaj
Rada Sołecka: Mariusz Konciak, Agnieszka Mikusiewicz-Żabińska, Kinga Trzmielewska

Wszystkim Sołtysom i Członom Rad Sołeckich serdecznie gratulujemy wyboru. Życzymy pomyślności, sukcesów oraz satysfakcji z pracy na rzecz swoich środowisk.


Kolejne zebrania odbędą się we wrześniu. Wybrani zostaną wówczas Sołtysi i Rady Sołeckie w sołectwach: Budy Słodkowskie, Dzierżązna, Grabieniec, Kaczki Średnie, Obrębizna, Obrzębin, Szadów Księży, Słodków, Słodków Kolonia oraz Turkowice.

wersja do druku