Komunikaty i ogłoszenia

IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o...

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.

Konkurs jest prowadzony w ramach działań na rzecz zmniejszania liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Jego celem jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowania dzieci podczas pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i ma na celu popularyzowanie wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji (środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp.) oraz zasad ochrony środowiska naturalnego.

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden rodzic/ opiekun prawny na dzień przyjmowania zgłoszenia podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki. Rymowanka powinna mieć przynajmniej 4 wersy i musi zawierać w dowolnej liczbie i odmianie przynajmniej 4 słowa spośród niżej wymienionych: zatrucie, środowisko, niebezpieczeństwo, natura, karencja, toksyczny, ochrona szkodliwe.

Konkurs ten będzie przebiegał dwuetapowo: na poziomie wojewódzkim i centralnym. Autorzy trzech najlepszych prac etapu wojewódzkiego otrzymają nagrody o wartości ok. 500 zł brutto i przejdą do etapu centralnego, gdzie spośród 48 najwyższej ocenianych rymowanek Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1100 zł brutto.
Gala podsumowująca etap centralny zaplanowana jest na czerwiec 2022 roku
w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Pracę konkursową wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 20.03.2023 r.:
- na adres email: poznan@krus.gov.pl (w temacie email należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i Nazwisko dziecka),
- lub pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego): na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu, ul. Św. Marcin 46/50 61-807 Poznań z dopiskiem Konkurs na rymowankę.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy, pod adresem:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym (krus.gov.pl)

Pliki do pobrania