Komunikaty i ogłoszenia

KRUS informuje o turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci ubezpieczonych rolników w 2023 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  informuje, że w okresie wakacji  2023 roku  organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci  rolników ubezpieczonych w KRUS, na których wypoczynek będzie łączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

  • Chorób układu oddechowego
  • Wad i chorób układu ruchu,

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowane zostaną w :

Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie w terminie od 20.07-09.08.2023r.

Dla dzieci z  wadami i chorobami  narządów układu ruchu w:

Centrum  Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w terminie od  10.07-30.07.2023r.

Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek
    w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok,
  2. Wiek – dzieci urodzone w latach 2008- 2016 (7-15 lat).
  3. Podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez KRUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2757).

Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko /wniosek można pobrać w  Placówce Terenowej KRUS  lub dostępny jest na stronie internetowej KRUS:www.krus.gov.pl

  1. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (należy dołączyć kopię orzeczenia).
  2. Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Centralę KRUS. Umowa zawarta z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.
  3. Przewóz dzieci odbędzie się autokarem wynajętym przez oddział regionalny.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Placówki Terenowej KRUS
w Koninie pod nadzorem wyznaczonego pracownika, odpowiedzialnego za bezpieczny przejazd dzieci na trasie PT- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS.

 

Pliki do pobrania

wersja do druku