Komunikaty i ogłoszenia

Zwrot podatku akcyzowego w II półroczu 2023 r.

Zwrot podatku akcyzowego w II półroczu 2023 r.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II półroczu 2023 r.

Wójt Gminy Turek informuje, że każdy producent rolny, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien zgromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

1) w terminie od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023r. w ilości 110 l/1 ha i 40 l/1 DJP bydła;
2) w terminie od 1 sierpnia 2022r. do 31 lipca 2023r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

•  2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
•  2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
•  1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub w gotówce w kasie Urzędu Gminy Turek w terminie: 2 – 31 października 2023 r.

Załączniki do pobrania:

wersja do druku