Komunikaty i ogłoszenia

ZAPRASZAMY NA FORUM ROLNICZE POWIATU TURECKIEGO

ZAPRASZAMY NA FORUM ROLNICZE POWIATU TURECKIEGO

Serdecznie zapraszamy do udziału w FORUM ROLNICZYM POWIATU TURECKIEGO które odbędzie się 29 lutego 2024 r. o godz. 10:00 Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach średnich, Kaczki Średnie 62, 62-700 Turek.

W programie forum zostaną poruszone m.in. następujące tematy:

- podsumowanie najważniejszych wydarzeń w rolnictwie w 2023 roku,
- planowane nabory wniosków przez ARiMR w 2024 roku,
- kampania dopłat bezpośrednich w 2024 roku, zmiany w ekoschematach i warunkowości, aktualny stan wdrażania,
- problematyka chorób zakaźnych i bioasekuracja w gospodarstwach rolnych,
- gospodarska łowiecka i współpraca z kołami łowieckimi,
- BHP w gospodarstwie rolnym,
- ubezpieczenia wzajemne, jako forma samoorganizacji rolników w ograniczaniu ryzyka działalności,
- gospodarka wodna oraz funkcjonowanie spółek wodnych,
- instrumenty finansowania rolnictwa i ekonomika rolnictwa,
- omówienie bieżących spraw, dotyczących funkcjonowania rolnictwa.

Do zaproponowanej tematyki mogą dochodzić kwestie lokalne, które wynikają ze specyfiki rolnictwa danego subregionu, produkcji czy też podmiotów, z którymi rolnicy współpracują.

W imieniu organizatorów:

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej
/-/ Mieczysław Łuczak

Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Turku
/-/ Krzysztof Kałużny

Kontakt do organizatora: Wielkopolska Izba Rolnicza, Biuro Powiatowe w Turku, telefon: 733 170 780, e-mail: wirtur@wir.org.pl.

 

wersja do druku